Νίκολης Τάκης

Ο καθηγητής βιολιού Τάκης Νίκολης είναι διπλωματούχος βιολιστής του Ωδείου Αθηνών (τάξη Τάτση Αποστολίδη) και της Βασιλικής Ακαδημίας, του Λονδίνου (τάξη Clarence Myerscough) .Είναι μέλος της συμφωνικής ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων. Διδάσκει από το 1993 όπου έχει θεμελιώσει μια προσωπική σχολή στο βιολί  που βασίζεται στην ταχύτατη αναγνώριση ταλαντούχων μικρών παιδιών με σκοπό την αξιοποίηση τους το συντομότερο δυνατό. Διατηρεί και σύνολο" Ο Τρίτων" που στελεχώνεται από τους μαθητές του που συνέρχεται κάθε βδομάδα κάτι που δίνει στο ατομικό αυτό μάθημα έντονη κοινωνική διάσταση. Μερικοί εκ των σημαντικών μαθητών του είναι οι: 

Ιωάννης Νίκολης διπλωματούχος του Εθνικού Ωδείου σε ηλικία, 15 ετών. Μιχάλης Νίκολης διπλωματούχος Ωδείου Φαλήρου σε ηλικία 15 ετών, Παναγιώτα, Ζαρείφη γ΄ ανώτερα  Ωδείο Φαλήρου 11 ετών Μιχάλης Βρεττάκος γ ανώτερα Εθνικό Ωδείο Καλαμακίου 13 ετών και άλλοι πολλοί.