Καθηγητές

Δ.Καραμπεροπούλου, Δ.Κούκος, A.Παπαδόπουλος.