top of page

ΤΜΗΜΑ JAZZ

Η Tζαζ αποτέλεσε εξέλιξη της λαϊκής αμερικανικής μουσικής κατά τον 19ο αιώνα, με αφρικανικές καταβολές.

Γνώρισε σημαντική ανάπτυξη και διεθνή αναγνωρισιμότητα κατά τη δεκαετία του 1920. Συνδυάζει στοιχεία από αρκετά μουσικά είδη και στηρίζεται στο μερικό ή ολικό αυτοσχεδιασμό. 

Οι σπουδές στην Tζαζ αποτελούν πλήρη και αυτόνομη ενότητα. Στόχος των μαθημάτων είναι ο συνδυασμός της θεωρίας με την πρακτική καθώς και η ισορροπημένη ανάπτυξη εκτέλεσης και δημιουργίας. 

bottom of page