ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Ο τομέας των ανώτερων θεωρητικών είναι ένα σημαντικό στήριγμα των μουσικών σπουδών.

Σήμερα,  συνεχίζουμε την παράδοση του ωδείου μας που είναι γνωστό για το υψηλό επίπεδο σπουδών  στον τομέα των θεωρητικών.

Τα μαθήματα που διδάσκονται σ’ αυτόν τον κύκλο σπουδών είναι η Αρμονία ( Ειδικό Αρμονίας ), Αντίστιξη, η Φούγκα και η Σύνθεση.

Αετιδέων 8α Χολαργός Αττικής Τ.Κ. 15561

210 6541140

©2017 by Εθνικο Ωδειο Χολαργου